אתר לחקר קיימות עירונית, פרויקט מטעם מכון ירושלים למחקרי מדיניות.

קיימות עירונית- המסמך הסופי של הפרויקט

על הפרויקט

קיימות עירונית- איך אפשר? המסמך המסכם
המסמך נועד לסייע לרשויות מקומיות לקדם קיימות עירונית בתחומן
מערכת המדדים- פרויקט קיימות עירונית
42 האינדיקטורים שישמשו רשויות מקומיות באמידת קיימות עירונית
רקע תיאורטי- היכן ניתן לעשות את השינוי
קיימות עירונית רחבה היא תפיסת עולם הוליסטית הנוגעת לתחומי ידע רבים ומגוונים. קראו כאן אודותיה
כנס "קיימות עירונית- איך אפשר" - לעיונכם
כל הסיכומים, ההרצאות והרעיונות שעלו
המלצות המדיניות
כיצד רשויות יכולות לקדם קיימות עירונית? קראו אודות המלצות הפרויקט
הכלכלה המשתפת- האם ומתי היא מקיימת?
כיצד ניתן לרתום את הערים לחבור לטרנד הכלכלה המשתפת על מנת לקדם קיימות?