אתר לחקר קיימות עירונית, פרויקט מטעם מכון ירושלים למחקרי מדיניות.

קיימות עירונית- המסמך הסופי של הפרויקט

על הפרויקט

כל תכני אתר פרויקט קיימות עירונית מועברים בימים אלה לאתר מכון ירושלים למחקרי מדיניות
באתר מכון ירושלים תוכלו למצוא עוד טווח רחב של פרסומים ופרויקטים בנושאי סביבה וקיימות. לאור זאת אתר זה ירד מהאוויר בקרוב
קיימות עירונית- איך אפשר? המסמך המסכם
המסמך נועד לסייע לרשויות מקומיות לקדם קיימות עירונית בתחומן
מערכת המדדים- פרויקט קיימות עירונית
42 האינדיקטורים שישמשו רשויות מקומיות באמידת קיימות עירונית
רקע תיאורטי- היכן ניתן לעשות את השינוי
קיימות עירונית רחבה היא תפיסת עולם הוליסטית הנוגעת לתחומי ידע רבים ומגוונים. קראו כאן אודותיה
כנס "קיימות עירונית- איך אפשר" - לעיונכם
כל הסיכומים, ההרצאות והרעיונות שעלו
המלצות המדיניות
כיצד רשויות יכולות לקדם קיימות עירונית? קראו אודות המלצות הפרויקט