אתר לחקר קיימות עירונית, פרויקט מטעם מכון ירושלים לחקר ישראל. הפרויקט מבקש לבחון איך ניתן לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית העולמית באמצעות שינויי התנהגות של תושבי העיר.

IMG_4181קיימות_עירונית
leaf-805656_640
תחבורה
תפקידן של המרחב הציבורי והקהילות

על הפרויקט

הכלכלה המשתפת- האם ומתי היא מקיימת?
כיצד ניתן לרתום את הערים לחבור לטרנד הכלכלה המשתפת על מנת לקדם קיימות?
המלצות המדיניות
כיצד רשויות יכולות לקדם קיימות עירונית? קראו אודות המלצות הפרויקט
כנס "קיימות עירונית- איך אפשר" - לעיונכם
כל הסיכומים, ההרצאות והרעיונות שעלו
קיימות עירונית- יסודות התפיסה
קיימות עירונית רחבה היא תפיסת עולם הוליסטית הנוגעת לתחומי ידע רבים ומגוונים. קראו כאן אודותיה