אתר לחקר קיימות עירונית, פרויקט מטעם מכון ירושלים לחקר ישראל. הפרויקט מבקש לבחון איך ניתן לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית העולמית באמצעות שינויי התנהגות של תושבי העיר.

IMG_4181קיימות_עירונית
leaf-805656_640
תחבורה
תפקידן של המרחב הציבורי והקהילות

על הפרויקט

מערכת המדדים- פרויקט קיימות עירונית
42 האינדיקטורים שישמשו רשויות מקומיות באמידת קיימות עירונית
קיימות עירונית- יסודות התפיסה
קיימות עירונית רחבה היא תפיסת עולם הוליסטית הנוגעת לתחומי ידע רבים ומגוונים. קראו כאן אודותיה
כנס "קיימות עירונית- איך אפשר" - לעיונכם
כל הסיכומים, ההרצאות והרעיונות שעלו
המלצות המדיניות
כיצד רשויות יכולות לקדם קיימות עירונית? קראו אודות המלצות הפרויקט
הכלכלה המשתפת- האם ומתי היא מקיימת?
כיצד ניתן לרתום את הערים לחבור לטרנד הכלכלה המשתפת על מנת לקדם קיימות?