פגישת ניסוח חזון ועקרונות לעיר מקיימת- 1.7.2014

ביום שלישי, ה-1.7.2014 קיימנו פגישת עבודה לניסוח חזון ועקרונות לעיר מקיימת בישראל. בפגישה השתתפו כ-20 משתתפים מתחומים מגוונים, כגון: תכנון, שלטון מקומי, כלכלה, סביבה, שיווק, צריכה, עיצוב, קהילות, קיימות, מיגזר עיסקי ועוד. כל אחד מהם בעל נסיון והיכרות רבים בתחומו.

תחילה עבדנו על ניסוח חזון הפרוייקט לעיר מקיימת בישראל (עבודת הניסוח טרם הושלמה ונפרסמה כאן לכשתושלם), לאחר מכן ביקשנו ללמוד מנסיונם הרב של המשתתפים, ומתוך דוגמאות שהביאו עימם, על הצלחות שחוו בהובלה לשינוי התנהגות במרחב העירוני. מתוך דוגמאות אלו גזרנו יחדיו עקרונות אשר ינחו אותנו בהמשך עבודתנו- לאור העקרונות ננסח בהמשך פרטיקות פעולה בכדי להוביל לשינויי התנהגות באורח החיים העירוני לכיוון מקיים יותר.
תוצרי הפגישה יועלו לאתר בהקדם. להלן המצגות שהוצגו בפגישה:

1.7.2014, פגישת ניסוח חזון ועקרונות-כללי

תובנות מחוות הדעת ומודלים של עירוניות

דימויים לקיימות ורבדים עירוניים

תמונות מן הפגישה