כנס קיימות עירונית: סמינרים מקצועיים לצוות ולאקדמיה

ביום הראשון של כנס קיימות עירונית התקיימו סמינר מקצועי לצוות הפרויקט, פגישה עם אנשי מטה מהמשרד להגנת הסביבה וסמינר מקצועי לאנשי אקדמיה. הפגישות הללו הובלו על ידי אורחי הכבוד של הכנס, פרופ' הלינה בראון ופרופ' פיליפ ורגראכט.

פגישה עם מטה תכנון ומדיניות של המשרד להגנת הסביבה

פגישה עם מטה תכנון ומדיניות של המשרד להגנת הסביבה

סמינר מקצועי לצוות הפרויקט, 2.2.15

סמינר מקצועי לצוות הפרויקט, ולרי ברכיה

סמינר לצוות המקצועי של הפרויקט, תמי גבריאלי, פרופ' הלינה בראון ופרופ' פיליפ וורגרכט

סמינר לצוות המקצועי של הפרויקט, תמי גבריאלי, פרופ' הלינה בראון ופרופ' פיליפ וורגרכט

סמינר מקצועי לחברי פרויקט קיימות עירונית

הדיון בסמינר זה נסב סביב מודלים לכלכלה עירונית מקיימת, וסביב השאלה מהן הדיסיפלינות שיש להכניס לדיון בנושא הקיימות, שעדיין נעדרות ממנו. אחד המסרים מהדיון הוא שאין מודל אחד לצרכנות מקיימת. בנוסף, יש הרבה מאד עשיה בעולם ברמה הלוקלית, והאקדמיה רק מתחילה לגרד את פני השטח במחקר. נדונו חשיבותה של דמוקרטיה דליברטיבית לשם קידום קהילות מקיימות, וכן מהות תפקידם של רכזי קיימות ברשויות עירוניות. לפרוטוקול המלא.

סמינר מקצועי לאנשי אקדמיה

הסמינר האקדמי, 2.2.15מטרת הדיון של סמינר זה היתה לפתוח פתח למחקר אקדמי מעמיק בישראל בנושא הצריכה המקיימת, ליצור ולהרחיב שיתופי פעולה בנושא. הדיון נסב סביב היכולת לפתח מודל כלכלי חדש, סביב היכולת לשלב קיימות עם חוסן כלכלי ושאר מושגים. הוסברה המהות של רשת SCORAI, Sustainable Consumption Research and Action Initiative, שהיא רשת מחקרית שמטרתה להבין את נושא הצריכה המקיימת מזוויות שונות. אחד מכיווני ההמשך של סמינר זה הוא האפשרות לקדם את הקמתו של SCORAI ישראל.

לסקירת המחקר האקדמי העולמי בנושא צריכה מקיימת עברו לעמוד הבא