חגי קוט

חגי קוט

כלכלן, מומחה לכלכלה סביבתית, כלכלה בת קיימא ומדיניות סביבתית. בעל תואר MSc במדיניות ורגולציה סביבתית מה-London School of Economics (בהצטיינות), ותואר BA בכלכלה מאוניברסיטת ת"א (בהצטיינות יתרה). עמית הוראה במכללה האקדמית ת"א – יפו, ובעל משרד ייעוץ ומחקר אסטרטגי במגוון תחומים בכלכלה ומדיניות סביבתית. בוגר תוכנית עמיתי הסביבה של מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית, וממקימי העמותה הישראלית לכלכלה בת קיימא אותה ריכז במשך שנתיים. ביצע מחקרים וייעוץ למגוון מוסדות ובניהם: המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, אדם טבע ודין, מכון ירושלים לחקר ישראל, המשרד להגנת הסביבה ועוד.
רשימה מפורטת של מחקרים ועבודות ייעוץ:

• קוט חגי והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, עלויות בנייה ירוקה בפרויקטים של שיפוץ במסגרת תמ"א 38, המשרד להגנת הסביבה (סיום צפוי: סוף 2015)
• שותף בצוות המחקר בנושא קיימות עירונית של מכון ירושלים לחקר ישראל (סיום צפוי: קיץ 2015)
• קוט חגי ונתניאן יונתן, 2014, עלויות וחיסכון של בנייה ירוקה במבני משרדים בישראל, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
• קוט חגי, 2013, תמלוגים על כריית חצץ בישראל, אדם טבע ודין
• קוט חגי וכ"ץ דוד, 2013, עלויות בנייה ירוקה של מבני מגורים בישראל , המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
• קוט חגי ובניקה אנדי, 2012, מדיניות לניהול אינטגרטיבי ובר קיימא של משאבי טבע סחירים בישראל, מכון ירושלים לחקר ישראל והמשרד להגנת הסביבה, במסגרת פרוייקט תחזית קיימות לישראל 2030
• קוט חגי, 2008, מד קידמה אמין (מק"א) לישראל – מחקר ראשוני לשנים 1979 – 2004, עבודת התיזה לתואר השני. המחקר עודכן בדצמבר 2009 ע"י הכותב

לקורות חיים מפורטים ראו כאן