מתניעים את השלב האחרון במחקר- המלצות המדיניות

פרויקט קיימות עירונית: משלב המחקר המעשי לשלב כתיבת המלצות המדיניות

כיצד מעודדים אורח חיים מקיים בעיר? פרויקט קיימות עירונית, לקראת המלצות מדיניות

כיצד מעודדים אורח חיים מקיים בעיר? פרויקט קיימות עירונית, לקראת המלצות מדיניות

הפרויקט מצוי בישורת האחרונה שלו, "השלב המסכם", אשר בסופו יפורסמו המלצות מדיניות להטמעת קיימות עירונית ברשויות מקומיות, בשלושה ערוצים עיקריים: כלכלי, קהילתי, ומרחב ציבורי. ההמלצות הסופיות יפורסמו בסמוך לכנס המסכם שיתקיים באפריל 2016.

ערוצי הפעילות והחוקרים הפעילים בשלב כתיבת המלצות המדיניות:

נושאי העבודה לשלב המלצות המדיניות נוגעים לשלושה ערוצים: ערוץ כלכלי- כלים עירוניים לעידוד הכלכלה המשתפת, ערוץ קהילתי- קידום ערכי קיימות באמצעות קהילות מקומיות, וערוץ מרחבי: שימושים חדשים במרחב הציבורי והתמודדות עם טשטוש הגבולות בין פרטי לציבורי.

1. הערוץ הכלכלי: כלים עירוניים לעידוד הכלכלה המשתפת – ד"ר יאיר פרידמן מחברת Weconomize הציג את הנושא בפגישה של ועדת הליווי של הפרויקט. יאיר נתן רקע על הגדרתו לכלכלה המשתפת (שהיא איננה שיתופית או שוויונית בהכרח) אבל מייצרת פלטפורמות בהן אפשר לייצר וליצור שיתוף של משאבים ומיומנויות וליצור ערך שלא היה קיים קודם. היתרונות של הכלכלה המשתפת הם ביצירת קהילה, חלוקה מחדש של העושר (גם אם באופן חלקי), וייעול מערכות. כל אלה ביחד יוצרים את התנאים לקידום קיימות, גם אם זו לא הייתה המטרה הראשונית. תהליך העבודה יכלול סקירת מצב קיים בתחום הכלכלה המשתפת בארץ, מיפוי משאבים, צרכים וחסמים בעיריות בישראל, והמלצות לפיתוח תהליכי עבודה מדידים לקידום כלכלה משתפת מקיימת בעיר.


2. הערוץ הקהילתי: יואב אגוזי דיבר על קנה המידה השכונתי כקנה מידה שמתאים לקדם בו את ערכי הקיימות על ידי רתימת יוזמות הפעילות בשטח והצבת מטרות קרובות ומיידיות שניתן לבצע. שלבי העבודה יכללו הגדרת הנושאים, סדנת מומחים והמלצות לכלים עירוניים שיעודדו את השימוש בקהילות כמנוף לקידום קיימות בעיר.

3. מרחב ציבורי: תמי גבריאלי הציגה את העבודה בפרויקט בנושא אפשרויות חדשות לשימוש במרחב הציבורי העתידי, שתעשה על ידי האדריכל עודד קוטוק ודרור קוכן בו יחקרו את השינויים שהובילו לשימוש החדש במרחב הציבורי תוך דגש על עירוב והפרדת גבולות ומחסומים בין פרטי וציבורי ושימושים שונים בזמנים שונים של המרחב. למסמך הרקע: לקראת מרחב ציבורי עירוני מקיים

לכתבתו של העיתונאי צפריר רינת ב"הארץ" בעקבות פגישת ועדת הליווי

לכתבתו של העיתונאי צפריר רינת ב"הארץ" בעקבות פגישת ועדת הליווי