על הפרויקט

אודות פרויקט קיימות עירונית

פרויקט "קיימות עירונית" מבית מכון ירושלים לחקר ישראל מזהה את העיר כמקום בו מתרחשת רוב הפעילות האנושית, ובעזרת צוות של מומחים מובילים במגוון תחומי ההתנהגות האנושית, מבקש להתוות המלצות מדיניות והתנהלות, להשגת קיימות באמצעות שינוי בסגנון החיים העירוני.

הפרוייקט הינו המשכו של הפרויקט רחב ההיקף "תחזית קיימות 2030", של מכון ירושלים לחקר ישראל והמשרד להגנת הסביבה, שפרסם המלצות אסטרטגיות שמטרתן להגיע לקיימות.

דוח סיכום שלב א' של פרויקט קיימות עירונית: מהו אורח חיים מעודד קיימות?

דוח סיכום שלב א' של פרויקט קיימות עירונית: מהו אורח חיים מעודד קיימות?

 נקודת המוצא לפרויקט הינה העובדה כי חרף הישגי ההתייעלות בתהליכי ייצור ומעבר למוצרים ידידותיים לסביבה, אנו עדיין רחוקים מאוד מהשגת היעדים שיאפשרו את שימור הסביבה הגלובלית לדורות הבאים. לפיכך הפרויקט שם את הדגש על מדעי ההתנהגות וסוציולוגיה, לעומת מדעי הסביבה וכלכלה כמקובל, ומחפש בהתנהגות האנושית פתרונות להשגת סגנון חיים איכותי אך מקיים. פרוייקט "קיימות עירונית" של מכון ירושלים ימשך כשלוש שנים ותוצרו הסופי יהיה מקבץ המלצות מדיניות לקידום שינויי התנהגות לשם השגת אורח חיים מקיים בערים. הפרויקט מפתח כלי מדיניות והמלצות לרשויות המקומיות אשר מעונינות  לקדם קיימות בתחומן. אנו עוסקים בפעילות קהילתית, בכלכלה שיתופית, בהתחדשות מרכזי מסחר, בחיפוש דרכים לשינוי אמצעי הנסיעה מרכב פרטי לאמצעים חלופיים, וכן מחפשים דרכים לשימוש יעיל ואטרקטיבי במרחבים הציבוריים בעיר. הפרוייקט מציע גישה של חיפוש  דרכים "רכות" לשינויים באורח החיים בעיר, בנוסף לשינויים התשתיתיים הגדולים. לעיתים שינויים כאלה עשויים להיות מאד מועילים ולהביא לשיפור החיים העירוניים בהשקעת מאמץ ובעלות נמוכה יותר מאשר שינוייים גדולים.

את הפרוייקט מלווה ועדה ציבורית, בראשותו של רענן דינור ובהשתתפות מומחים ובעלי עניין מן המגזר הציבורי והעסקי, מן הרשויות מקומיות, מן האקדמיה ומארגוני החברה האזרחית, הועדה המלווה מתכנסת אחת לשנה על מנת לעקוב אחר התקדמות הפרויקט, לכוונו ולעזור להפוך את המלצותיו ליישומיות ככל האפשר.

נכון לפברואר 2016, אנו נמצאים בשלב האחרון של הפרויקט, ניסוח המלצות המדיניות לרשויות מקומיות. שלב זה מגיעה לאחר ששנה ב' בפרויקט, בה התקיימו פיילוטים- "מעבדות עירוניות", כבר נסתיימה. מטרת המעבדות היתה לבדוק את יישומיות החזון שלנו והיכולת להוציאו לפועל לשם הגעה לקיימות עירונית.

החזון שלנו

עיר מקיימת מאפשרת חיים באושר וקיום בכבוד לכל, בתוכה ומחוצה לה. היא משתמשת בתבונה ובהוגנות בתשתיות ובמשאבים החומריים, הטבעיים, האנושיים והחברתיים שברשותה, תוך לקיחת אחריות על חלקה בניהול מערכות אקולוגיות גלובליות, ומתוך אחריות למורשתה הפיזית והתרבותית ולדורות הבאים.  

החזון נוסח בשיתוף צוות החוקרים בפגישה שהתקיימה ביולי 2014.

עיר שחותרת להשגת קיימות היא עיר שנוקטת מאמצים להשגת חזון זה, ובתוך כך מעודדת ומאפשרת:

"שינויי התנהגות במרחב העירוני כמפתח לקיימות" תמי גבריאלי, מנהלת פרויקט קיימות עירונית, מכון ירושלים לחקר ישראל

"שינויי התנהגות במרחב העירוני כמפתח לקיימות"
תמי גבריאלי, מנהלת פרויקט קיימות עירונית, מכון ירושלים לחקר ישראל

*קיום של מגוון אנושי וסביבתי ראוי לכולם;
*תשתיות נגישות לכל וחלוקה צודקת של משאבים;
*חוסן חברתי, סביבתי וכלכלי;
*עשייה מנהיגותית, מעורבות ומחויבות לקיימות;
*השתתפות ושיתופי פעולה בין תושביה וכלל בעלי העניין – הממשליים, העסקיים והאזרחיים;
*צריכה אחראית ומקיימת;
*מבחר חלופות ואפשרויות בחירה;
*תרבות של אמון, כבוד הדדי, יצירה, צמיחה וחדשנות, תמיכה הדדית ושיתוף;
*התפתחות קהילות, חיבוריות, קישוריות ורשתות חברתיות;
*הזדמנויות שוות בחינוך, בתעסוקה, בשירותים ובפנאי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *