כלכלה משתפת- דוח מסכם וכנס ShareIsrael

אנו מתכבדים לפרסם את הדו"ח הייעודי לנושא הכלכלה המשתפת שנכתב במסגרת פרויקט קיימות עירונית על ידיי פורום וויקונומייז. הכלכלה המשתפת והכלים העירוניים לעידודה לשם הגעה לקיימות עירונית הוא אחד משלושת ערוצי המלצות המדיניות של הפרויקט, אשר בהם, מעבר לערוץ הכלכלי, גם ערוץ מרחבי וערוץ קהילתי.

פורום וויקונומייז מספרים:

הכלכלה המשתפת ניכרת בכל תחום ותחום וכבר כיום ישנן ברחבי העולם יותר ויותר ערים אשר עושות שימוש אקטיבי בפתרונות משתפים ומקיימים במרחב העירוני. הצטרפנו לפרויקט של מכון ירושלים מתוך תחושת שליחות ברורה ובמטרה מוצהרת להפיץ את בשורת הכלכלה המשתפת בקרב מקבלי ההחלטות בעיריות, ברשויות המוניציפליות, בממשלה ובכלל. אנחנו סמוכים ובטוחים שקוראי מחקר זה ילמדו רבות, הן על מאפייני הכלכלה המשתפת בישראל, הן על האפשרויות והפוטנציאל הגלום בה והן על דרכי הפעולה שניתן וכדאי להוציא מן הכוח אל הפועל.

ב15.12.16 יתקיים בביה"ס פורטר כנס ShareIsrael השני, שכולו מוקדש לנושא הכלכלה המשתפת.

כנס SHAREISRAEL לכלכלה משתפת

כנס SHAREISRAEL לכלכלה משתפת