כתב העת "אקולוגיה וסביבה" בגיליון מיוחד אודות קיימות עירונית

גיליון אוקטובר 2016 של כתב העת אקולוגיה וסביבה, מוקדש לנושא הקיימות העירונית. בעריכתו התארחה ולרי ברכיה, יועצת בכירה לפרויקט קיימות עירונית, אשר עבדה במשותף עם העורך הקבוע שחר בוקמן. המגזין מחולק למספר שערים ראשיים, בנושאים כגון האפשרויות לניהול אורח חיים מקיים, שימוש יעיל במרחבניהול תשתיות בעיר חכמהמדדים לקיימות עירונית ועוד (לגיליון המלא).

פרויקט קיימות עירונית של מכון ירושלים למחקרי מדיניות (לשעבר מכון ירושלים לחקר ישראל), הוא שותף לרעיון ולביצוע הגיליון המיוחד ואנו מודים ל"אקולוגיה וסביבה" על הרמת הכפפה. ניתן למצוא בגיליון מאמרים שכתבו הצוות המוביל של הפרויקט וכן החוקרים המלווים: על הובלת שינויי התנהגות לכיוון אורח חיים עירוני מקייםמשכונה קיימת לשכונה מקיימת – תפקידם של סוכני שינוי מקומיים בקידום אורח חיים מקיים בשכונהאמידת קיימות עירונית – סקירת גישות וכלים וכמובן דבר העורכים. מאחלות לכולם קריאה מהנה ומפרה!

"קיימות עירונית", גיליון אוקטובר 2016 של אקולוגיה וסביבה

"קיימות עירונית", גיליון אוקטובר 2016 של אקולוגיה וסביבה