מבנה הפרוייקט

פרוייקט קיימות עירונית יתחלק לשלושה שלבים-

 השלב הראשון: גיבוש חוות דעת מומחים ובנית אינדיקטורים  – בשלב זה התבקשו חוקרים מתחום מדעי ההתנהגות והחברה (פסיכולוגיה חברתית,סוציולוגיה, כלכלה) לסקור תהליכים שיכולים לסייע ליצירת סגנון חיים עירוני מקיים יותר. החוקרים סקרו את המצב הקיים בישראל בתחומם וניסו לזהות את נקודות המפתח לשינוי. החיפוש נעשה בתחומים כמו רשתות חברתיות, עיצוב, תחבורה, אנרגיה, חוסן של קהילות עירוניות ועוד. התוצאה מתורגמת בימים אלו לסדרה של אינדיקטורים, שיסייעו לזהות קהילות החיות בסגנון חיים מקיים, ולאתר את המשתנים האישיים המשפיעים על כך.  בעוד שהאינדיקטורים המסורתיים לקיימות עירונית עוסקים בהיבטים הפיזיים של הפיתוח, המחקר העדכני עובר מהמבנה הפיזי למשתנים התנהגותיים חברתיים, ובודק השפעתם של גורמים כמו דת, תרבות מבנים ארגוניים ומוסדיים ואף שימוש ברשתות חברתיות על התנהלות מקיימת. שלב זה החל במאי 2013 והסתיים באפריל 2014.

 השלב השני: גיבוש חזון ופיתוח מודלים של ערים מקיימות –  בחלק השני יגובשו – בשיתוף פעולה ייחודי בין מדענים ואנשים מעולם המעשה, מהמגזרים הציבורי, הפרטי והאזרחי – מודלים להשגת סגנון חיים עירוני מקיים. התקיימה פגישה לניסוח חזון ועקרונות לעיר מקיימת, ואותרו מודלים שונים של עירוניות הנפוצים בעולם ומודלים של ערים מקיימות. המחקר העולמי מתמקד בהקשר זה, בין היתר בערים בעלות "חוסן" (Resilient Cities) , ערים חדשניות (innovative cities) וערים "משתפות" (collaborative cities). בהמשך גובשו פיילוטים- "מעבדות עירוניות" לבחינה מעשית של החזון והעקרונות . שלב זה נמשך ממאי 2014 ועד ספטמבר 2015.

השלב השלישי:  בשלב זה יתרגם הפרויקט את החזון ואת ההתנסויות המעשיות לכוונים אסטרטגים ולקווי מדיניות ותוכניות פעולה. לשם כך יאותרו בעלי העניין הרלוונטים והדרכים לגיוסם, יזוהו הזדמנויות לקידום מודלים מקיימים וייבחנו דרכים להסרת חסמים. בשלב זה יצטרפו לצוות הפרוייקט מומחים למערכות ומבנים ארגוניים, מומחי חברה אזרחית, מומחים מהסקטור העסקי, ומומחים לניהול מערכות מקומיות. הנחת היסוד הינה כי פעילות הפרטים מוגבלת בשל אילוצים ארגוניים וממסדיים והפרויקט ינסה למצוא חלון הזדמנויות וסוכני שינוי ולבחון כיצד שינוי ממסדי, בסקטור הציבורי והפרטי, יכול לחולל שינוי לכוון קיימות. שלב זה התחיל באוקטובר 2015 ויסתיים עד אפריל 2016.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *