תמי גבריאלי הציגה בכנס מרחב, 11.5.15 15:00

אורח חיים עירוני ומקיים – איך עושים זאת?

"עירוניות קודם" כנס מרחב

בהרצאה בחנו כיצד שינוי באורח החיים העירוני עשוי לתרום הן להקטנת העומס על מערכת האקולוגית הגלובלית והן לשיפור איכות החיים של תושבי הערים. הוצגו ממצאים ראשוניים של פרויקט "קיימות עירונית" המתקיים מזה כשנתיים במכון ירושלים לחקר ישראל.
ידוע כי חרף הישגי ההתייעלות בתהליכי ייצור ומעבר למוצרים ידידותיים לסביבה, העולם עדיין רחוק מאד מהשגת היעדים שיאפשרו את שימור הסביבה הגלובלית לדורות הבאים. לפיכך פונה תשומת הלב המחקרית בעולם לעסוק בהתנהגות האנושית בחיפוש אחר סגנון חיים איכותי ומקיים.
נקודת המוצא הינה ההכרה בכך שהעיר יכולה לאפשר לתושביה איכות חיים טובה יותר תוך צמצום העומס הסביבתי. השאלה היא כיצד ניתן לשפר את איכות החיים תוך צמצום צריכה?
אורח חיים עירוני עשוי לסייע לצמצום צריכה:
אם נשפר את הנגישות בין שימושים בעיר (ערוב שימושים, שיפורים בניידות, אמצעי תחבורה חלופיים), אם נוכל לעשות שימושים מרובים במרחבים הציבוריים וכך נוכל להסתפק בשטחי הדיור קטנים יותר, אם נעבור מבעלות על מוצרים לשיתופיות ושרותיות ובכך נקטין את הצורך לאגור חפצים, ואם נשים דגש על חיזוק קהילות, הן גאוגרפיות והן וירטואליות, על מנת שיהוו מנוף לחיזוק כלכלה שיתופית ומקיימת. – אם נשנה התנהגותנו בכל אלה – נצמצם צריכה ונשפר את איכות חיינו בעיר.
פרויקט "קיימות עירונית" שם דגש על שינויי התנהגות ומחפש את המנופים והדרכים לקידום חיים עירוניים מקיימים אשר עשויים להיות גם שוויוניים והוגנים יותר.
הרעיון של חיפוש כלים לשינוי אורח חיים מקיים יומחש בעזרת הדגמות ממספר "מעבדות עירוניות" הנערכות היום במספר ערים בישראל, במטרה לבחון את הכלים האפקטיביים לשינוי התנהגות ולחיזוק עירוניות טובה.

מצגת כנס מרחב 11-5-15