ניוזלטר מס. 1-פברואר 2014

מספרים על הפרוייקט

רענן דינור*

אתגר הקיימות הינו אתגר חשוב ומרכזי העומד לפתחנו והוא רלוונטי גם במרחב העשייה העירונית. פרויקט "קיימות עירונית" מציע התמודדות חדשה עם אתגר גדול זה, על-ידי מעבר לחקר תחומי ההתנהגות והחברה, והתמקדות בשינויי התנהגות לטובת אורח חיים מקיים בעיר.
לא הופתעתי כשמכון ירושלים לחקר ישראל בחר לעסוק בסוגיית הקיימות העירונית, באשר המכון משמש אכסניה לקידום רעיונות חדשים ולחיפוש אחר כיוונים חדשים, גם אם בתחילה הם אינם ברורים. השילוב של דיסציפלינות שונות בקרב החוקרים עצמם, והחיבור בין חוקרים אקדמאים לבין הועדה המלווה, המורכבת בעיקר מאנשי מעשה מהמגזר הציבורי (שלטון מרכזי ומקומי), מהמגזר העיסקי ומהמגזר השלישי, יוצרים מעין "שולחן עגול" שיש בו כדי להאיר את הסוגייה ממרבית היבטיה. זהו תהליך מעניין במיוחד בו לא המדינה היא זו שיוזמת, אלא הדחיפה מגיעה דווקא מכיוון עולם המחקר, הרותם אליו את כלל המגזרים. 
לצד החוקרים ממגוון עולמות התוכן הרלוונטיים לחיים בעיר פועלת הועדה המלווה של הפרויקט, המורכבת ממגוון גדול של בעלי עניין- נציגי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, אקדמיה, המגזר העסקי וארגונים אזרחיים המקדמים את רעיונות הקיימות בהיבטים שונים. ההיענות הכל כך יפה של קבוצה גדולה ומרשימה של אנשי מקצוע ומובילי דעה, שנענו להשתתף בועדה המלווה מעידה על חשיבות הנושא ומרכזיותו,.
החברה הישראלית ידועה כקרקע פורייה לקליטת שינויים, הן בשל פתיחותה לדברים חדשניים והיכולת שלה להשתחרר ממגבלות מסורתיות, והן בשל אופייה וגודלה, שמאפשרים דיפוזיה מהירה של רעיונות חדשיםעל רקע הנכונות הזו, אנו מאמינים שיש לכיוון של קיימות עירונית פוטנציאל גדול להיקלט בישראל. אני מקווה שבעוד קצת יותר משנתיים נוכל להציג הצעות ומודלים שיסייעו לקדם את ההתנהלות המקיימת בערים ואשר יהוו השראה לתחום בארץ בעולם.

*רענן דינור – ראש הועדה המלווה הציבורית של פרויקט קיימות עירונית וחבר בהנהלת מכון ירושלים לחקר ישראל, חזר בשנת 2010 לתפקידי ניהול במגזר העסקי לאחר שני עשורים בהם שימש בתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי – מנכ"ל עיריית ירושלים, מנכ"ל משרד התמ"ת (כלכלה) ומנכ"ל משרד ראש הממשלה.