מכון ירושלים לחקר ישראל שותף לארגון כנס "ערים חכמות ומקיימות" בלוס אנג'לס

תמי גבריאלי, מנהלת פרויקט קיימות עירונית וולרי ברכיה, יועצת בכירה לפרויקט, שותפות מטעם מכון ירושלים לחקר ישראל בארגון כנס "ערים חכמות ומקיימות" עם המרכז ללימודי ישראל ע"ש נזריאן באוניברסיטת UCLA.

הכנס הוא כנס בן יומיים שמטרתו העיקרית היא החלפת ידע ומידע חדשני בנושאי הקיימות השונים בין מומחים ובעלי מקצוע אמריקאיים וישראלים. יידונו נושאים שונים הקשורים לערים מקיימות וחכמות: אנרגיה, מים, תחבורה, המרחב הבנוי, ערים חכמות וכלכלה משתפת. הכנס יכלול יום של הרצאות וחצי יום של שולחנות עגולים ודיונים עם אנשי עיריית לוס אנג'לס ואחרים.

ולרי ברכיה ותמי גבריאלי ישתתפו במושבים על "כלכלה משתפת והעולם הדיגיטלי" וכן במושב על "המרחב הבנוי" (בהתאמה). במושבים אלו נציג מתובנות פרויקט "קיימות עירונית" במטרה להפיץ וליצור דיאלוג סביב הנושאים והגישה של הפרויקט לנושאי הקיימות בעיר.

בכנס נביא לשיח את הגישה החדשנית של פרויקט קיימות עירונית, שטרם נפוצה בקרב אנשי המקצוע בארה"ב, והיא ההתמקדות בפן ההתנהגותי-פסיכולוגי, להבדיל מהעיסוק המסורתי בשאלת הנושאים ה"ירוקים" סביבתיים – קלאסיים ובחיפוש ממוקד אחר פתרונות טכנולוגיים גרידא.

Smart and Sustainable cities

Smart and Sustainable cities