כלכלה משתפת- האם ומתי היא מקיימת?The Sharing Economy and Sustainability

האם הכלכלה המשתפת יכולה להיות אחד הנתיבים לאורך חיים מקיים? אם כן, כיצד ניתן לרתום את הערים לחבור לטרנד הכלכלה המשתפת על מנת לקדם קיימות?

ולרי ברכיה ולילה קולינס כתבו מסמך מקיף,  המגדיר את נושא הכלכלה המשתפת, מקורותיה, מקדמיה, הכיוון אליו היא הולכת ועוד. המסמך מבקש לבחון בראייה מקיימת את טרנד הכלכלה המשתפת, על יתרונותיה וחסרונותיה, והפוטנציאל הגלום בה.

המסמך זמין כעת באנגלית בלבד, ויתורגם לעברית בהמשך.

Behavioral change for more sustainable lifestyles is essential for a more sustainable future. Could the sharing economy be one of the paths to achieve this? If so, how can cities strategically engage with the sharing economy to advance sustainability? Valerie Brachya and Leila Collins of the Institute's Urban Sustainability project investigate the sharing economy as a path to sustainable lifestyles. The document is in English.

The Sharing Economy and Sustainability

The Sharing Economy and Sustainability