קול קורא לגיליון "אקולוגיה וסביבה" בנושא קיימות עירונית

קיימות עירונית על המפה – אנו שמחים לבשר כי "אקולוגיה וסביבה", כתב העת של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, יקדיש גיליון מיוחד לנושאי הקיימות העירונית. לגיליון ניתן להגיש הצעות למאמרים מחקריים, מאמרי סקירה, מאמרי דיעה וידיעות בנושאים הרלוונטיים. אין ספק שהקדשת גיליון מיוחד לנושא מצביעה על כך שתחום הקיימות העירונית עובר למרכז הבמה בעשייה ובחשיבה המקיימת בישראל ועל כך אנו מברכים. את הגיליון  תערוך, לצידו של העורך הותיק והמסור שחר בוקמן גם ולרי ברכיה שלנו, יועצת בכירה לפרויקט קיימות עירונית והוגת הפרויקט ולשעבר מנהלת המרכז למחקרי קיימות במכון ירושלים לחקר ישראל, כעורכת אורחת. הצעות ניתן לשלוח עד ל-27.2.16

לקול הקורא המלא

גיליון מיוחד של "אקולוגיה וסביבה" בנושא קיימות עירונית

גיליון מיוחד של "אקולוגיה וסביבה" בנושא קיימות עירונית