המסמך המסכם

המסמך המסכם של פרויקט קיימות עירונית רואה אור

המסמך המסכם של פרויקט קיימות עירונית מאגד את שלל תובנות הפרויקט, מציג את הבסיס התיאורטי לנושא הקיימות, את הבחינה בפועל של הרעיונות שבוצעה במהלך העבודה (מעבדות עירוניות). עוד מציג המסמך את עקרונות המדיניות המנחים בעת גיבוש תוכניות פעולה לקיימות ואת ההמלצות הקונקרטיות לשימוש רשויות מקומיות בבואן לקדם קיימות עירונית.

המסמך רלוונטי גם לקשת רחבה נוספת של גורמים, כגון עמותות וגופי חברה אזרחית, תושבים מתעניינים, עובדים קהילתיים ומתכננים עירוניים, סטודנטים למדיניות ותכנון ועוד.

קיימות עירונית- המסמך הסופי של הפרויקט

קיימות עירונית- לחצו למסמך ה PDF המסכם של הפרויקט. לתקציר באנגלית | EXECUTIVE SUMMARY

את המסמך עיצב ואייר המעצב הגרפי הנהדר טל הרדה.

עיקרי הרקע התיאורטי:

אגדנו עבורכם את עיקרי הנחות היסוד של הפרויקט: חזון הקיימות העירונית, שחקני האמצע, הנקודות בהן ניתן להשפיע על התנהגות תושבי העיר ולמה כה מסובך מלכתחילה להשפיע על התנהגות.


המלצות המדיניות

קראו אודות הדובדבן שעל קצפת המחקר: צעדים שעשויים לקדם אורח חיים מקיים בערי ישראל. ההמלצות מכוונות למגוון גורמים, בדגש על רמת השלטון המקומי.


מערכת מדדים 

פרויקט קיימות עירונית מציע מערכת מדדים משלו שנועדה בראש ובראשונה להפעלה ברשויות מקומיות בישראל אשר מעוניינות לקדם בתחומן שינויי התנהגות לכיוון אורח חיים מקיים.


הרקע התיאורטימסיימים שלב- מסתכלים קדימה

פרויקט קיימות עירונית הוצג בלמעלה מ- 30 כנסים, כ-1,300 איש הצטרפו לקבוצת הפייסבוק המקצועית, 13,000 איש עיינו באתר, ואלה הם רק ההישגים שניתן לכמת במספרים. מסכמים שלוש שנים. אז מה היה לנו?

יש לכם מה להוסיף/ לשאול? הצטרפו לקבוצת הדיון שלנו בפייסבוק