ד"ר מידד קיסינגר

ד"ר קיסינגר עומד בראש 'המעבדה לקיימות ומדיניות סביבתית' במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון. 

 

מחקריו בוחנים מגוון מרכיבים בממשק שבין פעילות אנושית למערכות הסביבתיות התומכות במרחב המקומי / עירוני, הלאומי והבינלאומי. פועל בשיתוף עם רשויות וחוקרים בארץ ובעולם במחקרים אשר מתמקדים בניתוח ביו-פיזי של פעילות אנושית, בחינת דרכים להתייעלות אנרגטית, ניהול ביקושים, והקטנת ההשפעה הסביבתית. חלק מרכזי במחקריו מתמקד בפיתוח ושימוש במגוון כלי אמידת קיימות, ובניתוח התרומה של תכנון ומדיניות לפיתוח בר קיימא.