ד"ר יעל פרג

ד"ר יעל פרג כהן-מינץ, חברת סגל בבית ספר לקיימות במרכז הבינתחומי, מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן. בעלת תואר ראשון בביולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב, ותואר שני ודוקטורט במדעי החברה מאוניברסיטת תל-אביב.

 

מחקרה מתמקד במדיניות ציבורית בתחום האנרגיה ובמיוחד ברשתות מדיניות ומעורבות שחקנים ממשלתיים ושחקני החברה האזרחית בתהליך עיצוב מדיניות.
במשך 6 שנים הייתה חוקרת בכירה ב- Environmental Change Institute שבאוניברסיטת אוקספורד, שם התמקד מחקרה בתקופת המעבר (transition period) למערכות אנרגיה נקיות, בכלי מדיניות חדשניים להפחתת פליטות וחסכון באנרגיה ובמקומה של החברה האזרחית בתהליכים אלה. מחקרה העכשווי עוסק בהיבטים סוציו-טכניים של ביטחון אנרגטי ושירותי אנרגיה. ד"ר פרג פרסמה מאמרים בכתבי עת מובילים בתחום והציגה את עבודתה בכנסים בינלאומיים רבים.