ד"ר רובי נתנזון- מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית

מרכז מאקרו לכלכלה מדינית הינו מכון מחקר עצמאי ובלתי-תלוי, שמספק זרם שוטף של מחקרים המעצבים את המדיניות הכלכלית-חברתית בישראל מאז 1995. 

המרכז מתמחה בניתוחים כלכליים וחברתיים של סוגיות עכשוויות ועתידיות העומדות על סדר היום הציבורי. המרכז הינו גוף בלתי תלוי, המשלב מחקר אקדמי עם יעילות כלכלית, תכונות המקנות לו את היתרון שבאספקת מידע אמין ומקצועי וכן חוות דעת מבוססות, תחזיות וניתוחים שיטתיים ומהימנים בזמן אמת.

ייחודו של המרכז הוא בשילוב בין המימד החברתי והממד הכלכלי, הן במובן של הנושאים בהם הוא עוסק והן בשיטות המחקר אותן הוא מיישם. האינטראקציה בין המודלים הכלכליים למודלים החברתיים באה לידי ביטוי במחקרים הרבים שערך המרכז בנושאי הרפורמות הכלכליות בישראל בעידן הגלובליזציה, ניתוח תקציבי המדינה, כלכלה ותעסוקה ירוקה, צמצום הפערים החברתיים, מדיניות לצעירים, קידום הכשרה מקצועית לסקטורים ואוכלוסיות בחברה, קיימות עירונית, זהות הנוער הישראלי ומעמדם הכלכלי והחברתי של סקטורים שונים באוכלוסייה הישראלית. כמו כן, עוסק המרכז בהערכת מצב ומתן המלצות בנושאי מדיניות, כדוגמת מערכת החינוך בישראל, מערכת הפנסיה ועולם העבודה החדש.

בהתאם לזאת, משתף המרכז פעולה עם בכירי החוקרים בתחום הכלכלה, מדעי המדינה, הסוציולוגיה ולימודי הסביבה בישראל. נושאים אלה משתלבים עם תפיסת המרכז לפיה פיתוח כלכלי נגזר, בין היתר, מפיתוח אזורי. מסיבה זו ניתנת תשומת לב מיוחדת להתפתחויות כלכליות גלובליות, בכלל, ובמזרח התיכון, בפרט.

בד בבד עם עריכת מחקרים פועל המרכז בתחום של קידום השיח במגוון הרחב של הנושאים בהם הוא עוסק באמצעות יצירת במות לדיון הפתוחות לציבור הרחב, ארגון כנסים וסמינרים. ביניהם, הפעילות שנערכת תחת ארגון ה-(IEPN -The Israeli-European Policy Network), במסגרתו מרכז מאקרו ושותפיו יוצרים דיאלוג בין מקבלי החלטות ודמויות מפתח ציבוריות בנושאים הרלוונטיים ליחסי ישראל- האיחוד האירופי וסוגיות של המזרח התיכון.