תמי גבריאלי – מנהלת פרויקט קיימות עירונית

מתכננת ערים בהכשרתה, הקימה וניהלה את היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב יפו עד מאי 2013. בעלת נסיון בתכנון אסטרטגי ועירוני.

הובילה את הכנת התוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו ואת הטמעתה, תוך מתן דגש על קידום היבטי פיתוח בר קיימא במרחב העירוני. הובילה תוכניות שמטרתן פיתוח מקיים, כגון התוכנית לשבילי אופניים כתל אביב, תוכנית אב למערכת השטחים הפתוחים בתל אביב ועוד.

 בנוסף, משמשת כיום  גם כיועצת למינהל התכנון של משרד הפנים וכיועצת לרשויות מקומיות בנושאי תכנון אסטרטגי, תכנון מתארי,  פיתוח בר קיימא  ושיתוף בעלי עניין בתכנון.

מתוך כנס "קיימות עירונית- איך אפשר?": קיימות עירונית, מה היה לנו? (אפריל 2016)

תמי גבריאלי בכנס 10/10 של המועצה הישראלית לבניה ירוקה (14.5.2015):

תמי גבריאלי בכנס "קיימות עירונית- מהלכה למעשה", 3.2.15.

למצגת הרצאתה של תמי בכנס קיימות עירונית- מהלכה למעשה

לכל הרצאות וסיכומי כנס קיימות מהלכה למעשה